pühapäev, 8. jaanuar 2012

Kursus

RAAMATUPIDAMISE ALGÕPPE KURSUS – esmaspäeva õhtuti Rae
Kultuurikeskuses (Jüri alevik, Aruküla tee 9).
Sobib uue eriala omandamiseks või ümberõppeks. Samuti ka väikefirmade
tegevjuhtidele ja MTÜ-de eestvedajatele.
Põhjalik käsitlus väikefirma raamatupidamisest koos dokumendihaldusega.
Auditoorseid loenguid 44 akadeemilist tundi, millele lisanduvad kodutööd
miinimum 30 tunni ulatuses.
Õppeperioodil õpetaja tugi e-kirjadega koduste tööde lahendamisel. Grupp käib
koos 11 korda esmapäeva õhtuti kell 18.00-21.00 (23.01-09.04). Õppetöö
väikeses grupis – maksimum 10 inimest.
Käsitletavad teemad:
 Majandustehingute dokumenteerimine
 Kontod ja kahekordne kirjendamine
 Müügitulu kajastamine
 Käibe- ja põhivara arvestus
 Kuluarvestus ja ettevõtlusega mitteseotud kulud
 Maksude arvestus (käibemaks, erisoodustused…)
 Töötasu arvestus ja sellega seonduvad maksud
 Kasumiaruanne ja bilanss
 Rahavoogude aruanne ja omakapitali arvestus
 Majandusaasta aruanne koos vastavate lisadega
 Raamatupidajat puudutav seadusandlus
 Dokumendihaldus
Õpetajal kogemus raamatupidajana alates 1990.aastast, raamatupidajate
koolitajana alates 1996. aastast.
Teie investeering oma teadmiste omandamisse 110.- EUR (sisaldab loengutel
osalemistasu, e-tuge koduülesannete lahendamisel, mahukaid õppematerjale).

Kommentaare ei ole: