neljapäev, 17. november 2011

HEATEGEVUSÜRITUS

Kampaania“Aita Lapsel Olla Loov!” raames
Rae Kultuurikeskuses
9. detsembril
17.00—20.00
Koha peal on lastele joonistusnurk, toimuvad mängud ja võistlused ja saab kuulata head muusikat.
Pileti asemel on oodatud mõni joonistusvahend
(nt paberiplokk, pliiatsid, guašid, pintslid või muud), sest kõik läheb Harjumaa lasteaededele annetuseks!
Olete oodatud KOGU PEREGA!

esmaspäev, 7. november 2011

Kadunud koer

Täna, pühapäeva ennelõunal kadus Vaskjalast ilus noor husky, musta-valgekirju, siniste silmadega noor ( 10-kuune) emane koer. Ta on väga julge, uudishimulik ja sõbralik, tal on kaelas must kaelarihm.
Kui olete teda täna näinud kuskil liikumas, helistage palun peremehele Kevinile 56612157.
Koer leitud.
postitust muudetud

reede, 4. november 2011

Ümarlaua protokoll, Kõigile mtü-dele teadmiseks

Protokoll

Rae vallas registreeritud mittetulundusühingute ( edaspidi: MTÜ-de) esindajate ümarlaud mittetulundusühingute kaardistamiseks ja nendevahelise koostöö algatamiseks.

Toimumisaeg: 02.november 2011

Algus kell 19.00

Lõpp kell 21.00

Koht: Rae kultuurikeskus

Osalejad: Registreerimisleht , registreerinuid 29 inimest

Ümarlaua kokkukutsuja: projekti „Rae valla kolmas sektor koostööle“ juhtrühm. Projektijuht Marianne Rosenfeld

Ümarlaua moderaator: Ardi Mitt, Aruvalla külavanem, MTÜ Aruvalla Külaseltsi juhatuse liige

Protokollis: Kaia Pilvik MTÜ Vaidasoo Külaseltsi juhatuse liige

Päevakord:

1. Osalejate lühitutvustus

2. MTÜ-de esindatus valdkondade määratlusega

3. Informatsiooni saamine ja jagamine MTÜ-dest ja nende tegevusest

4. Kuidas saavad MTÜ-d kaasa rääkida Rae valla elukeskkonna arendamisele? Missugune osa on neil ettevõtluskeskkonna loomisel vallas?

1. Projektijuht Marianne Rosenfeld tutvustas lühidalt projekti ja jagas osavõtjatele täitmiseks ankeetküsitluse. Ümarlaua moderaator Ardi Mitt tutvustas enda seotust antud ettevõtmisega ning käesoleva ümarlaua korraldamise ajakava. Osalejate sõnavõtud jäädvustatakse videolindile ja protokollitakse, et jääks jälg ja tegevus saaks järjepidevuse tulevaseks ettevõtmisteks. Ühises ringis sai iga osaleja sõna enda ja esindatava MTÜ tegevusvaldkonna tutvustamiseks.

2. Rae vallas registreeritud ligikaudu 250-st MTÜst olid toimuval ümarlaual tegevusvaldkondadest esindatud:

· Kinnisvaraarendus

· Külaliikumine

· Joogakeskus

· Noorsootöö

· Sport

· Kultuur

· Vilistlased

· Käsitöö

· Jahindus

· Tehnika ja ratsasport

· Haridus

· Ajalugu

· Tuletõrje- ja päästeteenistus

· Koolitused

· Heategevus

Rae vallavalitsusest osalesid vallavanem, volikogu esimees, 2 abivallavanemat ja spetsialistid, kokku 7 inimest.

Kahjuks puudusid korteriühistute esindajad, kes kuuluvad oma tegevusega ka MTÜ-e seltskonda.

3. Ühistööna otsiti väljundit, kuidas saada informatsiooni Rae vallas tegutsevatest MTÜ-dest ja missuguseid kanaleid kasutades on võimalik infot jagada ning edaspidi ka võimalikke huvilisi kaasata. Miks on vaja MTÜ-e vahelisi sidemeid ja koostööd? Arutelul puudutati valla elanike eri soove elukeskkonna osas. Osa inimesi endise linnaelanikena tahaksid säilitada oma anonüümsust, eelistavad privaatsust ning ei soovi osaleda kogukonna tegemistes. Seda seisukohta tuleb aktsepteerida. Kogukond saab aga anda enda liikmetele turvalisuse omavahelise suhtlemise kaudu ja kogukonnas tegutsemine aitab kaasa väärtuste loomisele ja nende säilitamisele. Kogukonnas tegutsemine aitab kaasa noorte energia rakendamisele, sest midagi luues jääb alles huvi ka seda loodut säilitada. Üheks MTÜ-e tegevust tutvustava info allikaks võiks olla lisaks „Rae sõnumites“ avaldatavale kirjasõnale infoleht valla elektroonsel kodulehel. Otsene pöördumine vallavanema poole andis kinnituse, et andmeid vallas tegutsevate MTÜ-de kohta on võimalik saada tema kaudu. Vajadus selleks on otsesemaks informatsiooni vahetuseks.

Probleemide kogumine, nende sildistamine ning probleemidele lahenduste otsimine kaasamise kaudu. Vallavanem Veigo Gutman esitas ettepaneku küsida teistelt otse, milline oleks nendepoolne panus tegevustesse kaasamisel sooviga saada teada kodanike poolne aktiivsus. Vallal puudub aga ressurss valla töötajate baasil kodulehel MTÜ-de kohta andmete haldamiseks, samas on võimalus selline koht luua valla kodulehel iseseisva alamdomeenina, mida administreeriks siis käesolevast ümarlauast võrsuv huvigrupp ise.

4. Huvigrupid leiavad läbi motivatsiooni üksteist. Uutel inimestel on ilma kogukonna kaasabita või mingi sellekohase kergelt kättesaadava informatsioonita raske sulanduda kohalikku elukeskkonda. Näiteks noorteühenduse liit koondab enda all MTÜ-sid, sealt oleks võimalik hankida teavet ja teha neile ettepanek liitumiseks antud ümarlauaga.

On probleeme, mida saab kokku koondada ja siis järgmistel ümarlaudadel neile lahendust otsida. Heade mõtete kogumiseks peab inimesi kuulama ja kuulda võtma. Aruteludes vallvalitsusega võib mõnedele probleemidele leida lahenduse juba kogukonnasiseselt. Edaspidiseks ja koostöökogule mõtlemisaineks jäi vallavanema poolt pakutu: kas see ümarlaud saaks oma energiat leida RVAKS-lt ( Rae Valla Alevike ja Külavanemate Selts) kui ühelt suuremalt ühisnimetuse all toimetavast MTÜ-lt.

Vallavalitsus on valmis kaasama ümarlauda lahenduste otsimisel investeeringute sihipärasemal rakendamisel. Vajalik oleks tugevam tagasiside arengukavadesse tehtavate ettepanekute ja valla kogukondade ühishuvide osas. Elukeskkonna paremaks muutmiseks oleks mõeldavad küsitlused, mida siis inimesed tahavad ja kui vajadus on ühine, siis kogemustest lähtuvalt muutuvad ka inimesed aktiivseks. Küsida otse, millega üks või teine liige saab kaasa aidata, inimesi tuleks julgustada oma nägemuse väljaütlemisel. Vajadused igal juhul kaardistada. Kodaniku aktiivsust võib väljendada huvigruppide kaupa.

MTÜ-d ettevõtluskeskkonnas ja missugune on nende roll elukeskkonna paremaks muutmisel? Kui meie ringis on koolitusega tegelevaid MTÜ-d, siis miks mitte nende kaudu korraldada vallas tegutsevate või tegevust alustavate ettevõtetele vajalike oskustega töötajate väljaõpet. Suur potentsiaal on ettevõtete töölerakendamisel nende panus keskkonnahoiul ( ISO sertifikaat), siin peaksid MTÜ-e projektid haakuma ettevõtlus- ja seda ümbritseva keskkonna kirjelduste ja soovidega.

Ühiselt leiti otstarbeka olevat jätkata sellist ümarlaua vormi ning kodutööna kaasata järgmisele kogunemisele iga osaleja poolt veel üks MTÜ ettevõtmise laiapõhjalisemaks arenguks. Kõlama jäi üleskutse - sõnadelt tegudele! Järgmisest ümarlauast antakse teada kõigi võimalike infokanalite kaudu.

MTÜ-de ümarlauad toimuvad projekti "Rae valla kolmas sektor koostööle" raames ja selle projekti rahastaja on Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Antud projekt kestab 30.aprill 2012.

Reis Riiga

Hea reisihuviline!

Vabaajakeskus Vanad ja Noored kutsub Sind veetma 2 toredat päeva jõulumeeleolulises Riia linnas 17.-18. detsembril

Kõigi mugavustega buss väljub 17. detsembril kell 8.00 Jüri alevikust Jaave kohviku ees olevast parklast ja suundub Pärnu kaudu Riia poole.

Keskpäevaks jõuame linna, mis on asutatud juba 1201.aastal. Majutume hotelli „Tomo” (vt. www.tomo.lv) ja seejärel suundume jalutuskäigule vanalinna – uhke Vabadusesammas, Riia kõrgeim keskaegne ehitis Peetri kirik, „tuhast tõusnud” Mustpeade Maja, barokkstiilis torniga Raekoda, Riia vanalinna süda ja hing – Toomkiriku väljak koos Toomkirikuga, Börsihoone, 13. sajandil ehitatud Jaani kirik oma terrakotamüüridega, Leinava Jumalaema kirik, Riia loss, Püssirohutorn, suurt šokolaaditahvlit meenutav parlamendihoone, vanalinna kaitsemüür koos Rameri vahitorniga, Rootsi värav ja palju muid huvitavaid vaatamisväärsusi.

Peale paaritunnist jalutuskäiku on vaba aeg linnas. Soovijaid viiakse vahepeal kas hotelli või LIDO-sse õhtustama. Omapäi uitajaid võetakse hiljemalt kell 21.30 kesklinnast bussile ja viiakse hotelli. Alati on võimalus ka omapäi hiljem hotelli tulla, sest hotellini on väga hea trollibussi ühendus. Riia linn pakub ka põnevat ööelu soovijatele.

Teisel päeval lahkume hotellist kell 10.00 ja soovijatega sõidame Jurmalasse , Baltimaade suurimasse veeparki. LIVU veepargis on ca 50 erinevat atraktsiooni, mis on mõeldud igale maitsele, vanusele ja temperamendile. Kel huvi veemõnude vastu puudub, neile jääb võimalus külastada Riia linna muuseume, jalutada vanalinnas, juua õdusates kohvikutes jõuluglögi ja kuulata jõulumuusikat. Vanalinnas on palju müügikohti väga rikkaliku jõulukaupade valikuga.

Keskpäeval tulles LIVU-st tagasi sõidame koos lõunatama ja siis on aeg külastada uhket Riia turgu, mille kalavalik näiteks ei saa jätta külmaks mitte ühtegi külastajat. Lisaks kalale veel erinevate kaupade mitmekülgne valik. Turg asub erinevates hoonetess + suur õue-ala kauplemiseks.

Koduteele asume orienteeruvalt kell 17.00. Jürisse jõuame umbes kell 22.00.

Teel sihtkohta räägime lätlastest, nende ajaloost ja Riia linnast. Tagasiteel kuulame meeleolukat jõulumuusikat.

Reisi maksumus 57.- EUR sisaldab:

 • Kõigi mugavustega bussi kahel päeval
 • Reisisaatja teenust
 • Ööbimist 2-kohalistes mugavustega tubades (1-kohalise toa lisatasu 12 EUR)
 • 3-sed seltskonnad ööbimisega ühes toas -10% (tuba on väike)
 • Rikkalikku hommikusööki buffee-lauas

Kui 2 täiskasvanut soovivad kaasa võtta lapse kuni 14.a., kes majutub samas toas lisavoodil, siis lapsele on hind vaid 15 EUR.

NB! Soodushinnaga (ehk lastele) kohti reisil on kuni 12. Kuid kohad täituvad registreerimise järjekorras sõltumata vanusest.

Soovitame kindlasti teha tervisekindlustuse! Või kaasa võtta kehtiv Euroopa haigekassakaart.

Kaasa kindlasti ID kaart või pass (kehtivusega 3 kuu peale reisi lõppu)

Hinnale lisandub vastavalt soovidele:

 • Peetri kiriku torni tõus liftiga (täiskasvanud 2 latti, lapsed kuni 18.a. 1 latt, alla 7.a. tasuta)
 • Dokumentaalfilmi vaatamine Riia 800.a. ajaloost (inglise või vene keeles) 7 EUR
 • Erinevate muuseumite pääsmed vastavalt soovidele
 • LIVU-veepark (6-14.a. 12,73 EUR, pensionärid/tudengid 16,65 EUR, täiskasvanud 18, 43 EUR – 2 tunni pilet. Kui tuleb grupi suuruseks 20 inimest, siis allahindlus 10% - hinnad kodulehelt) – tasutakse koos reisi broneerimisega
 • LIDO söök umbes 3-5 latti kord
 • Tervisekindlustus (sõltub vanusest)

1latt = ca 1,47 EUR

Reisi seltskonnaga liitumiseks helista Mariannele telefonil 5029006 või kirjuta kiri aadressil: vanadjanoored@gmail.com

Reisile tulijatel teatada oma ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontakt-telefon ja ID kaardi või passi nr ja kehtivuse aeg.

Kaugematelt tulijatel on võimalik oma auto jätta eramaja hoovi.

Registreerumine kestab 20. novembrini või kuni kohti jätkub.

Reisi eest tasutakse ülekandega MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored arveldusarvele

SEB-pank 10220120702016 või Swedbank 221050693343 märksõna „Riia-reis”.

Istekoha valik bussis vastavalt registreerimisele.

MTÜ jätab endale õiguse sõit ära jätta, kui huvilisi koguneb vähem kui 30 täiskasvanut. Sel juhul tagastatakse osalejatele raha hiljemalt 25. november 2011.

esmaspäev, 24. oktoober 2011

Näitus

Ainult esmaspäeval, 24. oktoobril on võimalus vaadata Rae kultuurikeskuse fuajees näitust
"KOLMEKÜLAVÄLJAD JA KULUTUSEKIVID"

Näituse autor Maie Remmel iseloomustab oma väljapanekut järgnevalt: "Oskar Raudmetsa avastused viisid Rae valla Läänemere suuremate lohukiviväljade valdajate hulka. Keda huvitab, kui keeruline on Assaku Nõiakivi või Vaskjala Sillapiiga loo seletamise rada, neile soovitaksin näitust vaadata. Tegu on tunduvalt hinnalisemate kultuuriväärtustega kui seni arvatud. Neis peitub eestlaste tsivilisatsioonilugu."

Näitus on huviliste jaoks üleval vaid ühel päeval, 24. oktoobril kell 14.00 - 19.00 Rae kultuurikeskuses. Selgitusi jagab ja küsimustele vastab näituse autor Maie Remmel.

Olete oodatud!

reede, 21. oktoober 2011

Mis on e-luger?

Tere!

Kas olete mõelnud mis on e-lugerid ja kuidas käib e-lugemine, kuidas saavad raamatud-ajalehed e-lugerisse või Te ei tea millist e-lugerit valida?

Jüri raamatukogu kutsub Teid 24. oktoobril kell 18.00 kuulama Toomas Aasmäe loengut teemal „Uue ajastu raamatud – e-lugerid“. Kohapeal on ka võimalus tutvuda erinevate e-lugerite mudelitega.

Sissejuhatuseks soovitame lugeda meie koduleheküljelt Toomas Aasmäe artiklit Käsikirjad ei põle - http://www.jyri.lib.ee/uritused/article_id-358

Sinu Jüri raamatukogu

NB! Ka Jüri raamatukogul on oma e-luger, millega saab lugemissaalis tutvuda raamatukogu lahtiolekuaegadel alates 24 oktoobrist.

Kutse kõigile mtü esindajatele

Lugupeetud kohaliku omavalitsuse, mittetulundus organisatsioonide ja
äriühingute esindajad.
Olles töökoha ja/või elukoha kaudu seotud Rae vallaga, siis on meie kõigi soov,
et me saaksime elada ja töötada kaasaegses, väärtuslikus ja kvaliteetses
keskkonnas. Selle loomiseks on olemas riiklikud ja kohaliku omavalitsuse
ressursid, kuid väga palju väärtusliku saab luua ka vabatahtliku tegevusega.
Rae vallas on registreeritud väga palju MTÜ-sid. Registri järgi on neid üle 250
(k.a. arvatud KÜ). See on suur potentsiaal tugeva kogukondliku identiteedi
arendamisele ja selle kaudu nii vaimsete kui materiaalsete väärtuste loomiseks
Rae vallas.
Heade mõtete kogumiseks peab inimesi kuulama ja kuulda võtma.
Selleks, et Rae valla kodanikühiskonna arenguga seotud mõtteid välja ütelda
ning teiste mõtteid kuulata kutsume Teid 2. novembril kell 19.00 Rae
kultuurikeskusse ümarlauale, et üheskoos arutada järgmistel teemadel:
􀀀 kuidas saame/jagame informatsiooni MTÜ-de tegevustest, et koondada
vallaelanike ühised huvid elukvaliteedi tõstmiseks?
􀀀 kas ja kuidas saavad MTÜ-d mõjutada valla elu- ja ettevõtluskeskkonna
paremaks muutmist?
􀀀 kas ja millistes huvi/tegevusvaldkondades oleks vaja vabatahtlikku
ühistegevust aktiivsemalt arendada?
Rae vallas on käivitunud projekt „Rae valla kolmas sektor koostööle”, mille
rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Teid oodates
Rae valla MTÜ-de eestvedajate
töörühma nimel
Marianne Rosenfeld
5029006
e-kiri:alustamealgusest@gmail.com

teisipäev, 11. oktoober 2011

Lagedi Põhikooli üldkoosolek

Lastevanemate üldkoosolek toimub kolmapäeval, 12. okt 2011.a kell 18.30 -19.30.

Päevakord:

1. Kohtumine vallavanem Veigo Gutmanniga

2. Direktori kt Harri Kõo sõnavõtt

esmaspäev, 10. oktoober 2011

Kadaka küla pähklimetsas

Terra, Hindreku ja Vana-Kepsu rahvas käis metsas pähkleid korjamas. Pähkleid on tänavu palju

Pöörake tähelepanu, kui palju on ühe oksa küljes pähklikobaraid

Ja Hindreku talu talvevaru on siin

esmaspäev, 3. oktoober 2011

Kuum pakkumine Rae Spordikeskusest

Palun Teil taas levitada meie uut „kuuma„ pakkumist. Seekord on oktoobris võimalik endale soetada spordihoone poolt pakutavate rühmatreeningute kuukaardid 20% soodsamalt. Kiirelt ja nutikalt tegutsedes, saab nii selle kui ka järgmise kuu rühmatreeningu 20% soodsamalt.

Ette tänades

Tervitades

Kairi Kadastik

Rae valla Spordikeskuse müügijuht

tel.: 6224247

kairi@raespordikeskus.ee

www.raespordikeskus.ee

Eelkool alustab

Eelkool alustab tööd kolmapäeval, 5. oktoobril kell 15.00.

Ootame järgmisel sügisel Lagedil kooliteed alustavaid lapsi koos oma vanematega.
Kaasa palun võtta vanema isikut tõendav dokument ja lapse sünnitunnistus (või selle koopia).
Lapsi hakkab õpetama õp Anne-Ly Erik.

Haljastusjäätmete kogunemine

Tere!

Edastan info sügisese haljastusjäätmete kogumise kohta Rae vallast:

Ajavahemikul 17 – 21. oktoober 2011 on võimalik registreerida haljastusjäätmete äraviimisele Rae vallast.

Oksad ja lehed tuleb panna tugevatesse kilekottidesse (mis tõstmisel ära ei lagune ja minimaalse suurusega 100 l) oma jäätmemajade/prügikonteinerite või sissesõidutee kõrvale ning anda asukohast teada helistades numbril 6056 781, 6056 750 või kirjutada ege.kibuspuu@rae.ee, info@rae.ee

Kottide äravedu toimub 2 nädala jooksul alates 24. oktoobrist. Neid kilekotte, kus on näha muid jäätmeid peale okste ja lehtede ära ei viida.

Koolitusreis

AKTIIVSELE INIMESELE AKTIIVNE KOOLITUSREIS KOOS LÕÕGASTAVA NÄDALAVAHETUSEGA MÄETAGUSE MÕISA HOTELLI SPA-S

Toimumisaeg: 15.-16. oktoober 2011 (nädalavahetus)

Buss väljub Vaidast 9.30 (Vaida raamatukogu) ja kokkuleppel ka tee peale jäävatest küladest pealetuleku võimalus (Vaidasoo, Patika, Aaviku….)

Jürist 10.00 (Jüri Konsumi kaupluse juurest)

Lagedilt 10.15 (Lagedi kooli bussipeatus)

Teel külastatavad kohad ja meie tegevused õppesõidul:

 • Avinurme Puiduait (www.puiduait.ee) – ühine lõunasöök ja sõit muuseumrongiga. Võimalus osta puidust käsitöötooteid.
 • Avinurme Puiduaidas õpituba - mesilasvahast naturaalsete ja omapäraste küünalde valmistamine
 • Iisaku – ühine lõunasöök teisel päeval
 • Kuremäel Pühtitsa nunnaklooster
 • Ööbimiskohas läbirääkimistehnika võtete koolitus – suurte kogemustega koolitajad PhD Reet Valgmaa ja MA Erle Nõmm (MTÜ-de eestvedajatele, kuid avatud ka teistele soovijatele)
 • SPA- protseduuride nautlemine ööbimiskohas. Võimalus osta juurde SPA-protseduure (25% hinnaalandust – vaata valikut www.moisahotell.ee) – vajalik eelnev registreerimine telefonil 58323314 (soovitavalt alates kell 15.00) ja registreerimisel öelda, et voucheriga ööbimine, mis tagab 25% soodustuse). Protseduuride eest tasutakse kohapeal.
 • Ööbimine 2-kohalistes mugavustega tubades koos õhtu- ja hommikusöögiga.
 • Piiramatu aeg supelmaja kasutust mõlemal päeval (kaherealine bassein, massaažibassein, mullivann, talveaed, soome saun, aurusaun) – laupäeval alates lõunast, pühapäeval kella 10.00-13.00)
 • Bussisõidul arutelu, kuidas aktiviseerida Rae vallas kolmanda sektori (MTÜ, KÜ, seltsingud) koostöötegevust.

Investeering iseendale, mis sisaldab sõitu mugavustega bussis, ööbimist 2-kohalistes mugavustega tubades, 2 lõunasööki, 1 õhtusööki, 1 hommikusööki, muuseumrongiga sõitu, küünalde valmistamise õpituba, supelmaja piiramatut kasutust

- MTÜ-de eestvedajatele (neile, kes osalevad koolitusprojektis „Rae valla kolmas sektor koostööle”) – 40 EUR

- Teistele osalejatele - 45 EUR

Registreerumine telefonil 5029006 (Marianne Rosenfeld) või e-kiri: alustamealgusest@gmail.com või vanadjanoored@gmail.com

Tasumine väljastatud arve alusel peale registreerimist.

kolmapäev, 21. september 2011

teisipäev, 20. september 2011

pühapäev, 18. september 2011

reede, 16. september 2011

Hoiatus!

Viimastel päevadel on internetis ringi liikunud uudis Rae valla külades kolavatest kahtlastest isikutest. Jagan seda igaks juhuks ka meie küla inimestele:

Rae valla külades on nähtud ringi hiilimas tumedat VW Passatit/Golfi numbrimärgiga 051ATA, autos on olnud neli nooremat ja üks vanem vene keelt kõnelev meesterahvas. Samuti kahtlane valge kõrgendatud Ford Transit numbrimärgiga 010OVE. Sõidavad hoovi, küsivad teed, pakuvad kaupa, otsivad tööd, mängivad metsatöölisi jne. Kui kedagi kodus pole, läheb varastamiseks. Seni on neid tegutsemas tabatud ennelõunasel ajal. Olge tähelepanelikud!!

laupäev, 10. september 2011

Uus partii kaupa

Taas on saabunud Kopli küla Weby laomüüki uus kaup.

reede, 9. september 2011

Jüri üritused

7. – 14. oktoober 2011 "Õppimine seob põlvkondi"


Kuupäev Kellaaeg Õpituba, loeng, treening Osalemise tasu Toimumise koht Registreerimine telefonidel või e- posti aadressil
10.sept. 12.00- 15.00 Perepäev- kohtumine Ira Lemberiga tasuta Lagedi Raamatukogu 6766239 lagedi.rmk@rae.ee
26. sept. 18.00- 20.00 Koduaia marjadest veini valmistamine tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
28. sept. 18.00- 20.00 Aloe ja tervis tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
2. okt. 14.00- 18.00 Eakate päeva tähistamine tasuta Rae Kultuurikeskus Jüri 6056759 Lagedi 6766239 Vaida 6035230
3. okt. 18.00- 19.30 Lapsega probleemivaba suhtlemine tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
4.okt. 18.00- 19.30 Siidimaal 10.- eurot Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
5. okt. 18.00- 21.00 Karaski- ja leivategu 5.- eurot Jüri Gümnaasium 6224245 arendus@jyri.edu.ee
5.okt. ja 6. okt. 17.30- 20.30 Klaasvitraaži valmistamise kursus 10.- eurot (kaks korda kokku) Vaida lasteaed "Pillerpall" 5200556
6. okt. 18.00- 20.00 Pärlite valmistamise kursus 5.- eurot Lagedi Raamatukogu 6766239 lagedi.rmk@rae.ee
6. okt. 18.00- 20.00 Sügisesed tervisemured suurtel ja väikestel tasuta Jüri Raamatukogu 6056759 kultuur@rae.ee
9. okt. 16.00- 18.00 Enesemuutmise kunst - emotsioonid tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
10. okt. 19.00- 21.30 Loeng " Perekonna, sugupuu ja mineviku feng shui " tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
10.okt. ja 14.okt. 18.00-20.00 Savikursus 10.- eurot (kaks korda kokku) Jüri Gümnaasium 6224245 arendus@jyri.edu.ee, registreeruda kuni 3.okt.
10.okt. 17.00-18.00 Arvutikursus - ID kaardi kasutamine tasuta Jüri Gümnaasium 6224245 arendus@jyri.edu.ee
11. okt. 18.00- 20.00 Motivatsioon ja eneseusk igapäevaelus tasuta Lagedi Raamatukogu 6766239 lagedi.rmk@rae.ee
11. okt. 18.30- 19.30 ZUMBA- tantsuline treening muusika saatel tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
11. okt. 19.30- 20.30 Joogatreening muusika saatel tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
11. okt. 19.30- 20.30 Kangitreening tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
11.okt. 16.00-17.30 Ekskursioon Rae valla kultuuriväärtustest tasuta Välisekskursioon bussiga 6224245 arendus@jyri.edu.ee, registreeruda kuni 5.okt.
11.okt. 19.45-20.45 Jõusaalitreeningu ABC tasuta Jüri Spordikeskus 6224245 arendus@jyri.edu.ee
12. okt. 18.00- 20.00 Pärlite valmistamise kursus 5.- eurot Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
12.okt. 18.00-19.30 Elupäästev esmaabi tasuta Jüri Gümnaasium 6224245 arendus@jyri.edu.ee
13. okt. 19.00- 20.00 Aeroobne treening- kõhutrimm tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
17. okt. 18.00- 20.30 Paberkrohvi valmistamine ja kasutusalad tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
18. okt. 18.00- 19.30 Kõrvarõngaste valmistamine 8.- eurot Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
19. okt. 18.00- 19.30 Toidutalumatus ja selle seos haigustega tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee
20. okt. 18.00- 21.00 Gluteeni- ja laktoosivabade toitude valmistamine 8.- eurot Jüri Gümnaasium 6224245 arendus@jyri.edu.ee
24.okt. 18.00- 19.30 Loeng „Uue ajastu raamatud – e-lugerid“, võimalus tutvuda erinevate näidistega tasuta Jüri Raamatukogu 6224236 jyri.rk@jyri.edu.ee
25.okt. 18.00- 20.00 Manuaalse teraapia osatähtsus, tema tervendav mõju liigestele ja seljavaevustele tasuta Rae Kultuurikeskus 6056759 kultuur@rae.ee

Osalemiseks vajalik eelregistreerimine!


Koolituskava täiendusi ja muudatusi vaata Rae Kultuurikeskuse kodulehelt http://kultuur.rae.ee
ÕPIME MÕNUGA!
Üritused

Lagedi Raamatukogus septembris ja oktoobris toimuvad üritused

· 10.septembril kell 12.00 kohtume „Perepäeval“ Ira Lemberiga.

Võta kaasa isa-ema, sõber või naaber ja tule veeda kirjanduslik laupäev raamatukogus.

· 2.oktoobril kell 14.00 sõidame Jürisse tähistama eakate päeva Kiisa Rahvateatri etendusega „Kaheksa armastavat naist“.

· 6.oktoobril kell 18.00 õpetab Maarit Ridalaan valmistama pärlitest ehteid. Osalustasu 5€

· 11.oktoobril kell 18.00 räägib Jaanus Kangur motivatsioonist ja eneseusust meie igapäeva elus.

Registreerimine telefonil 6766239 või lagedi.rmk@rae.ee

kolmapäev, 7. september 2011

Teater

Hansahoovi Teatri lavastus

„SINISED KILESUSSID JALAS“

16. septembril kell 19.00 Rae Kultuurikeskuses

Autor: Andrus Kivirähk
Osades: Indrek Taalmaa
Grimeerija: Irina Võsaste
Valguskujundus: Argo Lepik

Monoetendus kahes vaatuses

See on humoorikas näidend, kus üks näitleja kehastab kuut erinevat rolli, mis kõik ühel või teisel moel peegeldavad tegelaste suhestumist rahaga ja ühiskonda, milles me elame.
Näitleja kehastub erinevateks rollideks ümber otse publiku silme all, nii et vaataja saab osa nii kostüümivahetusest, grimmi pealepanekust kui ka eemaldamisest.

Monoloogid:
30-aastane naine, sinised kilesussid jalas
60-aastane mees, suur klotser sõrmes
20-aastane tüdruk, väike seljakott seljas
30-aastane mees, põlev suits näpu vahel
40-aastane naine, märkmik käes
Ebamäärase välimusega mees, lotopilet käes

Täispiletid hinnaga 10 € ja sooduspilet 8 € (pensionärid ja kuni 14. aastased õpilased ) müügil Rae Kultuurikeskuses (E kella 9.00-17.00 ning T-N kella 9.00-20.00) ja Piletilevi müügipunktides.

Meeldivaid teatrielamusi soovides

Rae Kultuurikeskus

6056759

neljapäev, 1. september 2011

Vanavanemate päevLaat

10.SEPTEMBRIL 11:00 – 14:00

Jüri Spordihoone parklas

SUUR SÜGISENE SÕBRALAAT


OSTAME, MÜÜME JA VAHETAME

Osalustasu 1 €
Registreeruda saab meili teel kairi70@gmail.com

Soovi korral saab müümata jäänud riided ja asjad jätta kohapeale.
Toimetan need edasi Uuskasutuskeskusesse.

Lisainfo telefonil 5333 5889 Kairi

teisipäev, 30. august 2011

Lagedi Põhikooli reniveerimisest

Edastan infoks

Riigihangete registris avaldati 26.08.2011 15:00 järgmine teade:
TV02 127229 Lagedi Põhikooli juurdeehituse ja renoveerimise projekteerimis-ehitustööd peatöövõtu meetodil

https://riigihanked.riik.ee/register/hankeotsing/ehitused

reede, 15. juuli 2011

Küla päev 2011

KÜLASTAME PÕLTSAMAA ROSAARIUMIT JA MULGIMAAD

KÜLASTAME PÕLTSAMAA ROSAARIUMIT JA MULGIMAAD –
MTÜ Rahula Küla ja MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored kutsuvad üheskoos ja
lõbusalt aega veetma 20-21.AUGUSTIL 2011.
Väljasõit 8.40 Jürist (Jaave kohviku juures)
9.oo Rahula elamupiirkonnast Lagedil
9.10 Ladegi kooli bussipeatusest
Esimene peatuskpaik Lilleoru Rae vallas.
Teeme tutvust omapärase jooga- ja meditatsioonivõimaluste kohaga, imetleme nende
ürdiaeda ja kuulame, mis huvitavat seal veel teoksil. Võimalus osta erinevaid raviteesid
ja meeneid. Seal veedame aega tunnikese. Soovitame eelnevalt tutvuda nende
kodulehega: www.lilleoru.ee
Järgmisena võtame suuna Pilistvere külla.
Sel aastal tunnistati Pilistvere Viljandimaa kaunimaks külaks. Seal tutvume ühe
omalaadse MTÜ-ga, mis on loodud koguduse juurde, kuid kus tegeletakse väga palju
noortega ja suvel on avatud isegi oma suvekohvik. Herman Kalmus on küll koguduse
õpetaja, kuid samas on ta ka MTÜ hing ja eestvedaja. Sel korral jääb meil aega seal
külas ka pikemaks jalutuskäiguks ning vaadata ilusat kirikut ja kirikaeda.
Vaata lähemalt : http://www.eelk.ee/pilistvere/
Peatus kestab kuni 2 tundi koos ühise lõunasöögiga
Järgmine suund on meil Põltsamaa ilusasse rosaariumisse. Giidi saatel tutvume
erinevate roosisortidega. Võimalus neid ka kaasa osta. Vaata enne lähemalt nende
kodulehte: http://www.eestiroos.ee/#!vstc0=roosid
Peale roosiaeda on aeg ka jalutuskäigus imeilusas suvises Põltsamaal. Imetleda saab
valgeid sildu, parki….. Aega jääb kas kohvijoomiseks või veini degusteerimiseks
Põltsamaa lossihoovis.
Ööbima sõidame Abja-Paluojasse. Majutumine 2-3 kohalistes kõigi mugavustega
tubades. Enne öörahu aga käime koos ühisel õhtusöögil MULGI KÕRTSUS. Seal
100-aastases majas armastab käia ka meie president.
Järgmisel päeval hommikusööki sööme aga Tuhalaane külas
Karksi suurte metsade vahel asuv küla on vaikus ja rahu hingele. Tuhalaane külavanem
Enn Sarv on ehtne ”küla isa”, tänu kellele on see küla saanud mitmeid tunnustusi ja
tiitleid. Ka sealset küla on külastanud president ja seal elab ka üks meie tuntud
lauljatest.
Keha kinnitatud, siis põikame sisse Heimtali ringtallidesse ning uudistame ka Heimtali
viinakööki ning mõisa ümbrust.
Järgmise kohana jääb meie teele Kuhjavere küla, kus toimuvad juba 7.-ndat
külateatrite päevad. Sätime oma ajakava nii, et vaatame seal ka ühe teatrietenduse.
Külavanem Romeo Mukk on kauaaegne kodukandi eestvedaja, tunnustatud erinevate
autasudega. Tutvu nende kodulehega www.kuhjavere.ee
Edasi viib meid teekond Orioni tähetorni. Soovijad saavad veeta 1,5 tundi huvitavate
”füüsika ja inimkatsete” valdkonnas” http://orion.planet.ee/Tahetorn_Orion/Info.html
Kes selle vastu huvi ei tunne, siis need saavad jalutada selle aja Olustvere
mõisapargis.
Enne koduteele asumist läheme Sürgavere külla, kus saame süüa väga maitsvat
mulgiputru ja kohalikku kooki, ronida kohalikku vaatlustorni ja soovi korral külastada ka
külamuuseumi. Külavanem Eero Jänes on selline mees, kes on osanud ka ”karpküla”
elama panna – toimuvad laadad, võrrivõstlused ja palju muud huvitavat. Tutvu nende
kodulehega www.syrgavere.ee
Tagasi oma koduvalda jõuame orienteeruvalt kell 19-20.00. Buss viib kõiki sinna, kus
eelmisel päeval sai bussile tuldud.
Et bussis sõit kiiremini sujuks, siis diskuteerime teemal kui oluline on motivatsioon ja
eneseusk igapäeva elus ning inimeste tegevustes.
Reisi maksumus 35.- EUR (lapsed kuni 12.a. 30 EUR)
Hind sisaldab:
Sõitu kõigi mugavustega bussis
Ööbimist 2-3 kohalistes kõigi mugavustega tubades
Lõunasööki 1.päeval Pilistveres
Õhtusööki 1.päeval Mulgi kõrtsus
Hommikusööki 2.päeval Tuhalaane külas
Hilist lõunasööki 2.päeval Sürgavere külas
Põltsamaa rosaariumi külastust giidi saatel
Kuhjavere külateatri etenduse külastamist
Orioni tähetorni külastust ja “katsetel” osalemist.
Registreerimine kuni 01.augustini või kuni kohti jätkub,
Registreerida e-kirjaga: rahulakyla@gmail.com (Rahula piirkonna rahvas), täpsemat
infot saab küsida Rahula küla MTÜ juhilt Tarmo Sild 566 911 60
vanadjanoored@gmail.com (ülejäänud Rae valla piirkonnad),
täpsemat infot saab küsida Marianne Rosenfeld 5029006
Peale registreerimist väljastatakse arve, mille tasumine kindlustab osalemise meie
õppereisil!
Uudis:
MTÜ Vabaajakeskus Vanad ja Noored koostöös MTÜ Alustame Algusest saab
paari nädala jooksul üles pandud oma ühise kodulehe
www.alustamealgusest.ee
Sellel lehel saate siis tutvuda meie plaanis olevate reisidega nii Eestimaal kui ka
piiri taga, samuti tuleb sinna käsitööhuvilisi puudutav info.