reede, 21. oktoober 2011

Kutse kõigile mtü esindajatele

Lugupeetud kohaliku omavalitsuse, mittetulundus organisatsioonide ja
äriühingute esindajad.
Olles töökoha ja/või elukoha kaudu seotud Rae vallaga, siis on meie kõigi soov,
et me saaksime elada ja töötada kaasaegses, väärtuslikus ja kvaliteetses
keskkonnas. Selle loomiseks on olemas riiklikud ja kohaliku omavalitsuse
ressursid, kuid väga palju väärtusliku saab luua ka vabatahtliku tegevusega.
Rae vallas on registreeritud väga palju MTÜ-sid. Registri järgi on neid üle 250
(k.a. arvatud KÜ). See on suur potentsiaal tugeva kogukondliku identiteedi
arendamisele ja selle kaudu nii vaimsete kui materiaalsete väärtuste loomiseks
Rae vallas.
Heade mõtete kogumiseks peab inimesi kuulama ja kuulda võtma.
Selleks, et Rae valla kodanikühiskonna arenguga seotud mõtteid välja ütelda
ning teiste mõtteid kuulata kutsume Teid 2. novembril kell 19.00 Rae
kultuurikeskusse ümarlauale, et üheskoos arutada järgmistel teemadel:
􀀀 kuidas saame/jagame informatsiooni MTÜ-de tegevustest, et koondada
vallaelanike ühised huvid elukvaliteedi tõstmiseks?
􀀀 kas ja kuidas saavad MTÜ-d mõjutada valla elu- ja ettevõtluskeskkonna
paremaks muutmist?
􀀀 kas ja millistes huvi/tegevusvaldkondades oleks vaja vabatahtlikku
ühistegevust aktiivsemalt arendada?
Rae vallas on käivitunud projekt „Rae valla kolmas sektor koostööle”, mille
rahastaja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Teid oodates
Rae valla MTÜ-de eestvedajate
töörühma nimel
Marianne Rosenfeld
5029006
e-kiri:alustamealgusest@gmail.com

Kommentaare ei ole: