neljapäev, 12. märts 2009

VESI-KANALISATSIOON

02.04.2009.a. on Rae Kultuurikeskuse saalis algusega kell 17.00 Elveso tegemistele pühendatud infotund.
Päevakord:
1. Sissejuhatus ja lühiülevaade 2008 tegevusest- Toomas Heinaru
2. ÜVK tegevusaruanne 2008- Andres Aruväli ja Vello Misler
3. ÜVK uus hinnakujundus 2009- Valdo Liives ja Andres Aruväli
4. Soojuse tegevusaruanne 2008/2009- Andres Siirde ja Ain Saagim
5. Soojuse hinnaprognoos-2009/2010- Andres Siirde ja Ain Saagim
6. Elektri tegevusaruanne 2008 - Tormi Metspalu ja Kaido Vainult
7. Elektri hinnaprognoos 2009- Tormi Metspalu ja Kaido Vainult
8. Finantsanalüüs 2008- Argo Rannamets ja Priit Luming
9. Investeeringute kava 2009 ja edasi- Toomas Heinaru
10. Sotsiaaltoetuste taotlemise võimalused- Ülle Parmas

Võtke osa ja saate vastuseid oma küsimustele otse asjosalistelt endilt.

Kommentaare ei ole: