kolmapäev, 11. märts 2009

Toimus märtsi vanemate infotund

Täna toimus siis igakuine vanemate infotund. Pidime Kairega ja Zannaga kahjuks tõdema, et Kadaka külast räägiti infotunnis negatiivselt. Nimelt eelmisest vanemast ja tema käitumisest. Kuna raha on vähe, siis vallavanemal on tekkinud kahtlus, et mõnedel küladel, kaasaarvatud meie küla, on lihtsalt vanem selleks, et vallalt raha saada. Näiteks tõi ta Kadaka küla, kus külakoosolekul vanem tunnistas ise, et soovib ikka vanem edasi olla, aga aega tal ei ole külaasjadega tegeleda. Küla maine on igaljuhul kahjustatud. Veidike infot ka, mis puudutab meie küla või Lagedit. Spordihoone ehitus saab teoks, aga kooli renoveerimine on küsimärk. Kui vald laenu ei saa, siis jääb ilmselt ära ja lükatakse kuhugi tulevikku. Rahandusministeeriumi on laenu võtmiseks, nõusoleku küsimine esitatud. Mõttetalgud ,, Teeme ära 2009,, toimub Lagedil, kas keskushoones või koolis. Täpsem info tuleb veidi hiljem-kuidas, millal ja kus saab registreeeruda sellele üritusele. Infotunnis räägiti ka, et Lagedi koolis on vähe lapsi ja nende pealt saadav pearaha ei kata kooli tegelikke kulusid. Siit siis üleskutse- pange lapsed Lagedi kooli. Minevikust me teame, et Lagedi kool taheti teha kuue klassiliseks, mis lapsi ja nende vanemaid just ei rõõmusta. Märtsi volikogus otsustati- Kadaka küla Terra kinnistu ja lähiala detailplaneeringu algatamine ning Lagedi aleviku Kooli 18 maaüksuse (Lagedi Põhikool) detailplaneeringu kehtestamine. Veebruari volikogus- Kadaka küla Arusepa kinnistu jagamine.

Kommentaare ei ole: