esmaspäev, 30. märts 2009

Prügimägi

Täna tuli vallast selline kiri:
Suletud Lagedi prügilasse maeti 2007.aastal AS-i Tallegg Kulli farmisnakatunud kanad, kes kandsid endas Newcastle Disease viirust (NDV). RaeVallavalitsus on pöördunud alates 2009. aasta algusest erinevate ametkondadepoole, et saada selgust, kes täpsemalt vastutab Lagedi prügila järelhoolduseeest. Seoses asjaoluga, et erinevad osapooled annavad erinevatinformatsiooni ja sooviga kõik segadused lõpetada kutsub Rae Vallavalitsus kokku komisjoni, et arutada antud teemat ning jõuda ühtsele kokkuleppele.
Komisjoni liikmed (Rae Vallavalitsuse poolne ettepanek):
Harju Maavalitsuse julgeolekunõunik Nikolai Vojeikin
Harjumaa Veterinaarkeskuse juhataja Vladimir Vahesaar
Keskkonnaametist jäätme- ja veespetsialist
Katmistöödega seotud isik Peeter Böckler
Kadaka külavanem Marju Lutt
Kopli külavanem Sulev Puumeister
Rae Vallavanem Raivo Uukkivi
Rae Vallavalituse keskkonnaspetsialist Birgit Parmas
Nõustusin sellega aga tegin ka omapoolse ettepaneku kaasata sinna MTÜ Kadaka Küla Seltsi juhatus ja küla eestseisus.

Kommentaare ei ole: