reede, 26. juuni 2009

KOP-i arvuti projekti taotlus

Kahjuks meie arvuti projekti taotlust ei rahuldatud. Proovime sügisel uuesti.
Mulle saadeti selline kiri-

MTÜ Kadaka Küla Selts
Pr Marju Lutt

Täname Teid esitamast taotlust kohaliku omaalgatuse programmi 2009. a I taotlusvooru.

Kohaliku omaalgatuse programmi Harjumaa linnapiirkonna komisjoni 25.05.2009 otsuse kohaselt ei kuulu Teie poolt esitatud projektitaotlus “ E-ühenduses peittub jõud ” programmist toetamisele. Vastavalt kohaliku omaalgatuse programmile eraldatud vahenditest finantseerimise taotlemise ja menetlemise korrale hinnatakse projektitaotlusi komisjoni liikmete poolt hindamiskriteeriumite lõikes 0 kuni 4 hindepunkti. Hinnang taotlusele loetakse positiivseks, kui hindamisel antud koondhinne on vähemalt 2,00 hindepunkti. Teie taotluse koondhinne on 1,85 .

Lugupidamisega

Maret Välja Arenguosakonna peaspetsialist,

Kommentaare ei ole: