neljapäev, 9. aprill 2009

Valla Ehitusmäärusest

Teavitan Teid 10.veebruar 2009 Rae Vallavolikogu otsusega nr108 vastu võetud “Ehitusmäärusest” ja tahaksin juhtida tähelepanu § 10. Planeeringu vastuvõtmine ja avaliku väljapaneku korraldamine lõikele 5 Vallavalitsus teatab planeeringu avaliku väljapaneku aja ja koha vastavas ajalehes ja valla koduleheküljel. Planeeringu avaliku väljapaneku korraldamisest informeeritakse e-posti teel külavanemat ning väljapaneku kohta pannakse teade planeeringuala küla avalikkusele avatud üldkasutatavas hoones või kohas, üldplaneeringu ja laiemat ala hõlmavate detailplaneeringute puhul vähemalt ühes kõikide valla külade avalikkusele avatud üldkasutatavates hoonetes või kohtades. Teade peab ajalehes ja koduleheküljel ilmuma ning olema välja pandud vähemalt üks nädal enne avaliku väljapaneku alguskuupäeva.

Kommentaare ei ole: