neljapäev, 2. aprill 2009

3.mail toimub Kadaka küla koristus

Kevadisest heakorrast külades ja alevikes

Alustuseks peab selgitama, et sellel aastal suuri konteinereid külad ja alevikud ei saa, seda seoses majandusliku olukorraga. Teeäärte koristamine valla haldamisel olevate tee äärtes jääb samuti ära, sest teehoolduse hanke üks nõudmisi oli, et 01.05.09 peab olema teehooldaja poolt teemaalt omavoliline praht koristatud. Külad ja alevikud, kes plaanivad koristada riigimaanteede ääres võtke palun ühendust teehoiuspetsialistiga Ain Punaga ning tema lepib kokku Maanteeametiga korjatud prügikottide äraveo. Samas paljud traditsioonilised heakorraüritused on jäänud alles. Järgnevalt kirjutan punktide kaupa kõik toimuva.

Sisukord:
Ohtlike jäätmete ring
Vanade kodumasinate kogumisring
Vanade rehvide kogumine
Küla/aleviku avaliku ruumi koristamine
Haljastusjäätmete kogumine


1. Ohtlike jäätmete reid - 09. mai 2009

Igakevadiseks traditsiooniks muutunud ohtlike jäätmete kogumisreid toimub 09. mail 2009, mille käigus peatub OÜ Ekoservis Teenused väikebuss väljakujunenud peatumispaikades:
10.00 - 10.30 MÕIGUS, Kaabli tn garaažide ees;
11.00 - 11.30 ASSAKUL, Künka tee 2 garaažide ees;
12.00 - 12.30 LAGEDIL, Betooni tänava lõpus asuvate garaažide juures;
13.00 - 13.30 PAJUPEAL, Pakari töökoja sissekäigu ees;
14.00 - 14.30 PATIKAL, endise klubi ees;
15.00 - 15.30 URVASTES, endise sovhoosi töökoja hoovis.

Sõidugraafiku koostamisel on jäetud teatud reservi ka erakorraliste peatuste või kõrvalepõigete tegemiseks.
Kõige tavalisemad ohtlikud jäätmed kodumajapidamises on: kasutatud õlid ja õli sisaldavad jäätmed, kasutatud akud, värvi-, liimi- ja lakijäätmed, lahustid, mürgid ja tõrjeained, elavhõbedat sisaldavad jäätmed, raskeid metalle sisaldavad patareid, väikeakud ja akudega seadmed.


2. Vanade kodumasinate kogumisring

Traditsiooniliselt korraldab Rae Vallavalitsus mai kuus koostöös EES-Ringlus MTÜ-ga ja Ragn-Sells AS-ga kodumajapidamises tekkinud EES-jäätmete (elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete) TASUTA kogumiskampaania, aidates inimesi vanade külmkappide, televiisorite, pesumasinate, pliitide jms transpordil spetsiaalsetesse käitluskeskustesse.

EES-jäätmeid võetakse tasuta vastu suuremates Eesti linnades avatud spetsiaalsetes vastuvõtupunktides. EES-jäätmete transport vastuvõtupunkti on aga kodaniku ülesanne. Pidades silmas nende kodanike huve, kellel ei ole endal transpordivahendit, organiseerib Rae Vallavalitsus transpordi elektroonikaromude üleandmiseks vastuvõtupunkti.

Kuidas kogumiskampaania toimub?
1) Helistage või kirjutage aprillikuu jooksul Rae Vallavalitsusse (tel 6 056 781 või 6 056 750, Birgit.Parmas@rae.ee) ja andke teada:
§ Ees- ja perenimi
§ Täpne aadress, kus EES-jäätmed asuvad
§ Kontakttelefon (teavitame Teid kogumisauto orienteeruvast saabumisajast)
§ Seadmete tüüp ja kogus (nt külmik 1 tk, TV 1 tk jne.)

2) Täpsustatakse kogumisauto sõidugraafik ning võetakse ühendust kõigi registreerunud inimestega, teavitatakse orienteeruvast kogumisauto Teie juurde saabumise ajast kogumispäeval.

3) Kogumisauto tuleb EES-jäätmetele järele Teie juurde ning viib need spetsiaalsesse käitluskohta.

Tasuta vastu võetavad seadmed peavad olema olnud kodumajapidamises kasutusel ning ei tohi sisaldada muid jäätmeid või olla muul moel saastunud.
Külmutuskapi või televiisori üleandmisel tuleb arvestada, et tasuta vastuvõetav seade peab olema terve (terveks loetakse seadet, mis on ilma suurte väliste purustusteta, sisaldab olulisi osi nagu näiteks trafo, kompressor, emaplaat, kineskoop jms.). EES-jäätmed ei pea töökorras olema! Samas ei tohi seadmed olla osadeks lammutatud jms.
Rae vald, AS Ragn-Sells ja EES-Ringlus MTÜ (www.eesringlus.ee) koostöös garanteerivad Teie poolt üleantud EES-jäätmete keskkonnasõbraliku käitlemise ja materjalide taaskasutamise !


3. Vanade rehvide kogumine
Küla/aleviku vanemate ülesanne on kõigepealt uurida paljud elanikud soovivad oma vanu rehve ära anda. Kui neid koguneb üle 30-ne, siis panna nad kuhugile hunnikusse ning siis teatada mulle, et teie külas/alevikus soovitakse rehve ära anda ning mina saadan auto neile järgi. Eelnevalt äraveo kuupäev minuga kokku leppides, et vallas tekkinud rehvid ühe korraga kokku koguda. Äravedu toimub mai kuus.4. Külade/alevike avaliku ruumi koristamine

Võimalus on talgute korras koristada küla avalikku ruumi. Kui teie külas on selline koht, mida plaanis koristada, siis palun sellest kõigepealt teavitada mind. Käin kohal ning vaatan täpsemalt üle millises seisus koristatav objekt on ning palju sealt jäätmeid võiks tekkida. Järgnevalt saan iga külavanemaga eraldi kokkuleppe teha, millal koristus toimub. Täpsemad koristuskohad ja koristusaeg kokku leppida 15. nädalal ehk 6.04-9.04.


5.Haljastusjäätmete kogumisest

Sellel aastal on Jüri, Vaida, Lagedi alevike ja Peetri küla elanikel võimalus ära anda haljastusjäätmeid (oksad ja lehed). Haljastusjäätmete kogumine toimub 9-10.05.2009.

Korteriühistutel Jüri, Vaida ja Lagedi alevikes palume panna oksad ja lehed kilekottides oma jäätmemajade/ prügikonteinerite kõrvale hiljemalt 11.05.2009 hommikuks.

Samuti on võimalik oma haljastusjäätmeid tuua 9.05 ja 10.05 Rae Vallamaja (Aruküla tee 9, Jüri alevik) taha paigaldavasse kogumiskonteinerisse. Konteinerisse võib tuua vaid oksi ja lehti.

Peetri küla elanikud saavad oma haljastusjäätmeid ära anda pühapäeval 10.05.2009 Mõigu tee ja Heki tee ristmikul alates kella 10.00-st kuni 16.00-ni.

Küla eestseisusest vastutab/korraldab seda päeva Kaire Vana-Kepsu talust.
Samal päeval toimub ka prügimäe Metsa tee koristus. Koristame ära teeservad, et neid oleks võimalik niita augustis, kui meie külas toimub Rae valla VI küladepäev. Infot saab ka külavanem Marju käest. Aprilli lõpuks selguvad ka piirkonnad-mis talu missuguse teelõigu-kraavi puhastuse eest vastutab. Kaardistame selle eestseisusega ära ja anname sellest külarahvale teada.

Kommentaare ei ole: