esmaspäev, 23. veebruar 2009

Kadaka küla külaplats

Koosolekul (22.02.2009) oli veelkord juttu külaplatsist. Kuna eelmisel koosolekul (31.01.2009) tuli välja, et Rae TSK on ka samale maale taotluse esitanud, siis võtsin selle teema ette, et selgus majja saada. Kuna vanemate infotunnis oli teemaks külaplatsid ja nendega seonduv, siis tegin valda kirja. Kiri on siin- Ado Sepa saatis külade ja alevike vanemate infotunni kutse, kus teemaks on külade ja alevike platside maadest ja muud maaga seonduvad teemad. Kadaka küla esitas ka platsi taotluse vana Lagedi prügimäe juurde. Aga hiljuti selgus tõsiasi, et veel teinegi mtü (mtü Rae TSK) oli samale kinnistule oma taotluse esitanud. Kinnistu on katastrisse kandmata riigimaa. Siit siis küsimus- missuguse mtü taotlus rahuldatakse? Kas Rae TSK või Kadaka Küla Seltsi oma. Samuti on vastanud meie külaplatsi taotlusele vallavanem Raivo Uukkivi oma kirjas 13.08.2008 nr. 11-4/3520. MTÜ Kadaka Küla Selts ei oma informatsiooni kuidas on vastatud MTÜ Rae TSK maaeraldamise taotlusele. Sooviks siis valla ametlikku seisukohta selles küsimuses. Ja vastus oli selline-Saadan teile väljavõtte lepingust valla ja RAE Tsk vahel. Üldiselt on selle sisu, et vald annab tõesti selle maa neile kasutada, peale seda kui on saanud selle munitsipaalomandisse. Tänaseni ei ole algatatud munitsipaalomandisse taotlemist, sest Rae valla üldplaneering ei ole kehtestatud. See on alus nende toimingute tegemiseks.Igal juhul on valla poolne nägemus selline ja see viiakse ka kindlasti ellu, et sellele territooriumile mahuks ära nii külaliikumine kui ka motospordiga tegelemine. Ruumi seal ju tegelikult on. Valla poolt rahuldatakse mõlemate MTÜ-de avaldused. Rae Tsk ei ole peale lepingu mingeid muid kirjalikke vastuseid minu andmetel saanud. Kirja saatis maa-ameti juhataja Erki Noorak. Lõpetuseks võiks öelda, et see teema peaks praegu päevakorrast maas olema, sest mõlemad mtü-d on täpselt ühekaugusel. Kadaka külal on esitanud avalduse, mis on ka Rae valla üldplaneeringus sees ja Rae TSK-l on tehtud leping.

Kommentaare ei ole: