reede, 13. mai 2011

Kaunis kodu 2011

"Traditsiooniliselt kuulutas Rae Vallavalitsus 26. aprillil heakorrataseme tõstmiseks ning kodukaunistamise väärtustamiseks välja heakorrakonkursi “Kaunis Kodu 2011”.
Kandidaatide konkursile esitamise viimane tähtaeg on 20. juuni 2011.a.

Hindamine toimub järgmiste kategooriate osas:
Individuaalelamud
Hindamiskriteeriumid on järgmised:
objekti välishooldus, sobivus maastiku;
haljastus (lilled, hekid, puud jne);
dekoratiivelemendid (sepised, skulptuurid, välikaminad, kiviaiad jne);
üldmulje.

Konkursi tulemused teeb kindlaks Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon, kes teostab osalevate objektide ülevaatuse 2011.a juulikuus ning seejärel esitab võitjad Rae Vallavalitsusele kinnitamiseks.

Kandidaate konkursile võib esitada iga vallakodanik, teatades sellest kirjalikult, e-posti teel: Birgit.Parmas@rae.ee või suuliselt (tel 605 6745) Rae Vallavalitsusse. Eelnevalt oleks siiski sobilik osalemist arutada ka konkursile esitatud objekti omanikuga. Kandidaatide esitamisel ootame aktiivsust eriti külavanematelt. Eelneval viiel aastal valla sarnasel konkursil esikoha saanud objekte kandidaatideks seada ei saa.

Kolme esimest igas kategoorias autasustatakse tänukirja ja mälestusesemega.
Palun esitage oma küladest ja alevikest kandidaate!"

Kommentaare ei ole: